Blog

Diář a zápisník z malé truhlárny na severu Plzně a dalších zákoutí světa :)

Výřezy ve skříňce na Připravto

přidáno: 19. 9. 2015 1:27, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 19. 9. 2015 1:28 ]

Vytváření konstrukcí na Připravto je opravdu jednoduché. V dnešní ukázce uvidíte možnosti nových výřezů a tvarů a automatického vytváření konstrukce např. pro skříňku, která bude vložená do výklenku.

Skříňka obsahující výřez v boční části.

Tyto konstrukce jsou na Připravto opravdu rychlé a jednoduché, jelikož jediné co musí uživatel udělat je rozdělit prostor, do kterého následně opět vloží díly, tak jak potřebuje a návrhový systém pro něj připraví celou konstrukci.

Celou konstrukci si můžete prohlédnout na tomto obrázku, kde zároveň uvidíte i rozdělení prostoru, které následně vytváří parametrickou konstrukci.
Výkres konstrukce a rozdělení skříňky

Dochází zde pouze k rozdělení prostoru a následně je do nových prostorů vložen dílec a Připravto automaticky provede zarovnání
a vytvoření uceleného návrhu. Pro vytvoření oříznutých dveří a zadní desky, je vhodné použít nové funkce pro vytváření výřezů
a oříznutí. Pro tuto variantu jsme použili pouze výřez v rohu s požadovanými parametry.

Zobrazení celé vizualizace složené konstrukce sestavy skříněk

Zde je již vidět celá konstrukce s dokončenou spodní částí a druhou stranou. Celá konstrukce je nyní dostupná spolu s kusovníkem a celým výstupem, který umožní rychlou výrobu. V návaznosti na tento výstup je možné použít

Zobrazený nářezový plán s tvarovým obráběním

Část optimalizace pro danou zakázku, kde jsou již dostupné jednotlivé tvary a vyskládání daného prostoru. U jednotlivých dílců zároveň vidíte informace o rozměru a olepení. Pokud dílce bude obsahovat vrtání, bude na tomto zobrazení, dále vyobrazeno vrtání a další dodatečné informace.

Zpracování optimalizace nářezových plánů na Připravto

přidáno: 20. 6. 2015 3:00, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 20. 6. 2015 3:01 ]

Dnešním zápiskem si ukážeme jak, jednoduše lze, na Připravto připravti optimalizaci nářezových plánů buď pro připravené
dílce, nebo si rovnou daný nábytek např. skříňku na navrhnout a použít.

Pro vytvoření optimalizace na službě připravto, je v tom jednoduché a rychlé v obvyklém případě, stačí pouze zadat množství, rozměr dílce a materiál a následně nechat službu vytvořit další data automaticky. Tento postup může vypadat např. takto přes Přidat dílce.

Přímé zadání dílců

# Označení Délka Šířka Tloušťka Materiál Vlákna Hrany Pozice
1 bok_1 1500.0 400.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [36.0, 0.0, 0.0]
2 bok_2 1500.0 400.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [72.0, 0.0, 0.0]
3 puda_3 600.0 400.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [108.0, 0.0, 0.0]
4 puda_4 600.0 400.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [144.0, 0.0, 0.0]
5 pol_5 564.0 380.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [180.0, 0.0, 0.0]
6 pol_6 564.0 380.0 18.0 BK
0 0 0 0 0.0 [216.0, 0.0, 0.0]

Následně při kliknutí na optimalizaci je možné provést optimalizaci dané zakázky nebo dané části. Je dále dostupný přehled a je možné si prohlédnout doplňkové informace o zakázce např. v kalkulaci, kde se jsou vypočítané spotřeby materiálu, deskového, objemového kusového, ale hlavně také olepení páskovou hranou, dle šířky a dle typu automaticky.

 
Ukázka dané optimalizace, při různém nastavení pro jinou orientaci a následně obvyklá forma.
Kdy uživatel si může volbou nastavení přímo vybrat daný typ optimalizace, nastavit způsob ořezávání a způsob využití dále pro zpracování zakázky. Poslední novou volbou je možnost generovat nářezový plán v černobílé variantě, přímo pouze změnou nastavení.

Tyto typy se poté dobře zobrazují přímo na tiskárně nebo na dostupném monitoru. Tak tím dnešní příspěvek kočí, příště budeme dále mluvit o možnosti konstrukce a návrhu tvarových dílců.

Navrhujte na Připravto

přidáno: 2. 4. 2015 9:15, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 2. 4. 2015 9:15 ]

Rychlé a efektivní návrhy nábytku lze rychle vytvářet na Připravto. V posledních měsících jsme vylepšili a opravili několik vlastností. Hlavní nová možnost je pozicování výrobků přes modul Plan. Tento modul přispívá k rychlejší tvorbě návrhu a začlenění jednotlivých částí do návrhu.

Návržený základ kuchyňského prostoru přes základ a modul Plan

V zobrazené ukázce jsou jednotlivé části oddělené jako samostatné sestavy a produkty, které jsou následně v modulu Plan pozicovány na novou polohu. Jednotlivé sestavy nábytku jako skříň je pak možné předat jednoduše do jiné zakázky a použít
v jiné a jen jinak umístit.

Umístění a polohování jednotlivých produktů v modulu Plan

Další novinkou je vylepšení předávání dat o výrobcích přímo přes http link případně vylepšení přihlašování ke službě a celkově stabilita služby. Pro bližší informace o stavu služby a novinkách navštivte http://pripravto.cz/cs/changes.html.

Pro další ukázky a nápovědu ke službě prohlédněte web.
 Speciální konstrukce na Připravto

přidáno: 22. 11. 2014 3:27, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 22. 11. 2014 3:33 ]

Vzhledem k tomu, že Připravto se může tvářit někdy jen jako aplikace pro jednoduché výrobky, připravil jsem si dnes ukázky série složitějších věcí připravených na Připravto. Není to sice dokonalé, jelikož stále není možné dělat složitější tvary bez napojení na program Blender nebo jiný CAD software, ale i tak jsou některé výrobky již zajímavé.

Možnosti v sobě představuje použití funkce Element kdy je možné ručně umístit a otáčet jednotlivé části dílců a tedy vytvářet i složitější tvary jako je následující šikmá skříňka.

Částečně ručně připravený model na Připravto

Tento produkt, také obsahuje použití Rozdělení, korpusu a následně ručních elementů, které vytvoří tvar.

První je série postupných otočených bloků stolků, které jsou pozicované jako objekty. V připravto se stále jedná o samostatné části a produkty, které jsou pro další části výroby normálně použitelné.


# ObrázekOznačeníTyp#MateriálNákladyOdhadRozměryPozice
1
al91produkt1617381213.12003.6[600, 600, 400][0, 0, 0]
5
ko10produkt1017380.00.0[400, 300, 600][0, -20, 0]


Zápis pro vytvoření jednoho bloku je dostupný přímo na Speciální konstrukce . Základem je vytvoření jednotlivých Rozdělení, do který je následně vložen Rám, který vytvoří celou nosnou kostru. Pro spojení takového produktu bude potřeba využít sérii spojovací kování, nebo přímo části lepit mezi sebou. Výhodou takového konstrukce, je možno zaměnit jednoduše blok jinak.

Série otočených částí stolkuKalkulace nábytku na připravto

přidáno: 13. 9. 2014 1:38, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 13. 9. 2014 2:07 ]

Pro rychlé zpracování nabídky a orientační kalkulace byla pro Připravto.cz vytvořena série základních kalkulací. Tyto propočty pracují s reálným stavem zakázky nebo s produktem jako celkem. Kalkulace jsou důležité pro truhláře, řemeslníky tak i pro pracovníka, který kalkulace vytváří.

Aby vytváření nabídky na připravto bylo jednoduché, je koncept kalkulace značně přímočarý. Pro zpracování se využijí přímé náklady, následně nepřímé, které se připočítávají jak fixně, tak i procentuálně. Z této hodnoty se následně stanovuje výsledná hodnota a celková kalkulace. Přímé náklady jsou v tomto případě složené z materiálu, vložených objektů, kování na dílcích a ostatních položkách. Tyto položky figurují ve výsledném výstupu v řadě dle rozložení a typu. Při těchto možnostech je možné provádět úpravu kalkulace stanovením procentuálních úprav, přidávání položek a stanovení cen.

Položka Jednotka Množství Celkem Kč
mat_H3702 m2/m3 0.52 219.23 113.12
edge_Z_H3702 m 0.96 21.92 21.05
other_KOL pcs 5.0 0.5 2.5
zisk % 0.3 136.66 41.0
daň % 0.21 177.66 37.31
CELKEM


215.0

Takto může vypadat základní zadání výpočtu pro dílec definovaný takto + plus jsou přidané stanovené prořezy+procentuální odpad. Kliknutím na Calc > dojde k vytvoření kalkulace k aktuálnímu stavu. Staré kalkulace jsou následně dostupné u zakázky.

Rozměry: [900, 490, 18] Pozice: [0, 0, 0] Hrany: ['Z', 0, 0, 0]


Po úpravě rozměru na [1200, 490, 18] dojde k aktualizaci výpočtu.

Položka Jednotka Množství Celkem Kč
mat_H3702 m2/m3 0.69 219.23 150.82
edge_Z_H3702 m 1.26 21.92 27.62
other_KOL pcs 5.0 0.5 2.5
zisk % 0.3 180.94 54.28
daň % 0.21 235.23 49.4
CELKEM


285.0


Pro představu se můžeme podívat na podrobnější kalkulaci např. pro tuto pravou spodní sestavu (šikmá část) z této kuchyně.


Položka Jednotka Množství Celkem Kč
mat_U625 m2/m3 0.98 251.76 246.22
mat_45 m2/m3 5.36 201.0 1076.6
mat_101 m2/m3 0.93 166.0 154.92
mat_F870 m2/m3 0.81 279.34 227.47
edge_Z_F870 m 1.26 27.93 35.2

a následně i orientační rozpočet materiálů dle výtěže a spotřeby.


Materiál ▴ m2+/m3+ Kč/j m2/m3 Množství
F870 0.8 227.5 279.3 0.7 1.0
U625 1.0 246.2 251.8 0.8 1.0
101 0.9 154.9 166.0 0.8 1.0
45 5.4 1076.6 201.0 4.6 1.0

Zde vidíme, že velká spotřeba je pouze u materiálu s označením 45. Ostatní materiály jsou převážně v nízkém množství a ihned tedy můžeme začít zajišťovat materiál, či případně doplnit kalkulaci optimalizací nářezových plánů. Na tomto příspěvku jsme si ukázali možnosti výpočtů kalkulace. Jednotlivé části lze zkopírovat do Excelu případně Wordu a použít v nabídce nebo stáhnout souhrnné PDF o zakázce a tím dále s parametry pracovat.

Jednoduchá skříňka - zadání

přidáno: 19. 8. 2014 11:22, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 19. 8. 2014 11:44 ]

Pro zjednodušení opakovatelnosti zadávání produktů a výrobku na Připravto.cz jsme připravili jednoduchý výstup, který je
 použitelný a prezentovatelný i pro ostatní. Tento typ zadání dat umožňuje jednoduše předávat data dále, jelikož stále se jedná o reprezentaci dat, která je v základu možné znovu vytvořit.

Tato část ještě není přímo na Připravto ale bzo snad bude integrovaná přímo do menu produktu. Zatím uživatel může použít snímek obrazovky, který může pomoci. V zásadě se jedná o takovou kuchařku, kde uživatel pouze dle zadání opakuje kroky a zadá parametry pro jednotlivé elementy např. dveře a půda.

Zadání pro podobný výrobek níže

Produkt

   - rozměr=[600, 400, 1200]
   - rotace=[0, 0, 0]
   - pozice=[0, 0, 0]
   - material=1738

Korpus

   - sokl=80

Rozdeleni

   - typ=C
   - zadání=[2, 1, 2]

Dvere

   - id=[0, 2]
   - zadání=2

Police

   - id=[0, 2]
   - zadání=1


Snímek obrazovky zadání je zde:


Kuchyň a příprava

přidáno: 20. 7. 2014 8:17, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 20. 7. 2014 8:18 ]

Pro testování služby pripravto.cz jsme testovali tvorbu kuchyní a nyní se si ukážeme zadání jedné kuchyně a možnosti, které s tím jsou spojeny. Kuchyň je to zatím rovná, ale již obsahuje dostatečné množství informací, aby byla zajímavá i pro ostatní.

Celkový výstup zakázky složený ze 3 elementů a příčky

Zadání pro tuto kuchyň je jednoduché, prostor pro změny je malý a spíše se hledí na praktičnost. Spodní část obsahuje obvyklé vybavení a rozdělení je přímé. Spodní část obsahuje 65 dílů, které jsou automaticky generované službou a je pro ně dostupný kusovník např. v této formě či ve formě csv souboru.

#OznačeníDélkaŠířkaTloušťkaMateriálVláknaHranyPozice
1ji71_0_HP1800.0580.036.0101
Z 0 0 0323.6[0.0, -20.0, 874.0]
2ji71_1_B1800.0100.018.07166
Z 0 0 0148.9[0.0, 40.0, 0.0]
3ji71_2_BOK774.0490.018.07166
Z 0 0 0204.6[0.0, 20.0, 100.0]
4ji71_3_BOK774.0490.018.07166
Z 0 0 0204.6[882.0, 20.0, 100.0]
5ji71_4_SP864.0490.018.07166
Z 0 0 0227.9[18.0, 20.0, 100.0]

Spodní část je vytvořena z několika základní údajů jako je rozměr, rozdělení prostoru, přesahy až po množství polic, dveří a zásuvek. Horní je vytvořená ještě jednodušeji a postranní skříň je oddělená přepážkou.

Jednoduché zadání pouze množství a informace o výrobku - parametrizace zadání

Zpracování spodní části tímto způsobem obvykle vezme 5 minut času a následné rozměrové / další úpravy jsou pouze otázkou 1 až 2 kliknutí. Vytvoření vizualizace z tohoto zadání je otázkou kliknutí na VIZ. A podobně je to co se týče otázek úprav výrobku a jednotlivých dílů.


Nábytek na Připravto.cz

přidáno: 12. 6. 2014 8:37, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 12. 6. 2014 8:39 ]

Než se dostaneme na hlavní obsah článku tak jen přidám odkaz na nové video.

Připravto - úvod
Minulý týden jsme společně s truhláři a testery vytvořili nové rozhraní pro zadávání dat a vytváření modelů nábytku na www.pripravto.cz. Zadávání hlavních údajů, jako je pozice prostoru tedy ID, kam se vloží element jako je třeba bok, nebo rám je jednodušší. Další hlavní vylepšení je v podobě rychlejšího přímého přehledu o parametrech a vytvořené konstrukci.
Tedy celkový přehled upravitelnost by měla značně zjednodušit průběh navrhování. JSON výstupy do vizualizační části jsou nyní kompletní a umožní jednodušší zadání a doplnění o ostatní objekty např. kupované.

Nové ovládání návrhu nábytku

Rychleji nyní dochází také ke zpracování odpovědi a vytvoření výstupního výkresu, který při volbě rychle je nyní automaticky zobrazen. Zatím se u některých prohlížečů může ale stát, že se výstup nezobrazí obvykle u Chrome na Windows. Prostě je asi moc rychlé :).

Na stránce Záznam změn také udržujeme nově informace o změnách a aktualizacích služby.  Kdo chce vytvořit testovací účet na službě, tak pište na info@pripravto.cz nebo vyplňte zpětnou vazbu, na základě komunikace pak vytváříme účet.

Soutěžíme s Připravto.cz na napadroku.cz

přidáno: 13. 5. 2014 0:04, autor: Zdeněk Dlauhý

Minulý týden jsme odevzdali přihlášku do soutěže nápadroku.cz. Jedná se soutěž nápadů, projektů a podnikatelských plánů.
Doufáme, že se nám díky tomu podaří trochu lépe připravit podmínky pro start společnosti, která bude zaměřená,
na přípravu výroby nábytku a pomoc truhlářům.

Model vestavěné skříně - připravený pro nápadroku.cz


Pokud soutěž nevyjde, tak minimálně zjistíme, co jsme asi udělali v plánu špatně. V průběhu týdne přidáme,
další blogový zápisek na s pokračováním na http://www.abclinuxu.cz/blog/truhlarina/2014/4/pruvodce-navrhem-vlastni-kuchyne .

Vylepšení na Připravto.cz

přidáno: 14. 4. 2014 13:41, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 14. 4. 2014 13:42 ]

Dnes se podíváme na sérii vylepšení, které jsme připravili pro jednodušší a rychlejší navrhování nábytku jako jsou kuchyně, šatní skříně apod. na www.pripravto.cz. Hlavním současným vylepšení, je lepší ovládání a otevírání starých zakázek. Nyní je možné rychle a efektivně prohlížet informace o zakázce, případně o kalkulaci a o optimalizaci.

Ukázka nového zobrazení zakázky

Zakázka nyní lépe zobrazuje jednotlivé stavy, které se provádějí na zakázce tedy například nová kalkulace a jednotlivé časy změn. Tímto způsobem je dále možné k zakázce připojit nové poznámky, které poté se zobrazují v informacích o zakázce.

Lepší zobrazení - skládání ovládacích prvků pro mobilní platformy


Došlo také k vylepšení přehledu zakázek postranním levým panelem, který je vytvářen přes JS. Postranní panel
zrychluje přístup k zakázkám a zjednodušuje načítání. Dále je v něm možnost vidět aktuální produkty a rychle provádět úpravy. Následující příspěvek bude o modelování a navrhování ve službě.
1-10 of 68