Blog‎ > ‎

Darktable - co dokáže?

přidáno: 5. 7. 2011 6:46, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 5. 7. 2011 7:11 ]
Jak jsem psal v minulém článku, DT  je program pro práci s grafickými snímky, fotografiemi a podle oficiálních stránek je možné ho využít i při vědecké práci s grafikou.

 Podívejte se na náš první článek o DT na Darktable aneb jak na fotografie.

Využíváme DT při práci s fotografiemi > například testovací modely, nové materiály a nebo pro jiné snímky. V dnešním příspěvku se tedy podíváme, na jeho využití s ukázkami.

Nejdříve pár základních rozdílů - DT nepracuje s adresáři fotografií jako většina ostatních programů. Pracuje s filmovými pásy/rolemi (jako u analogových fotoaparátů - role filmu, která je určená k vyvolání). Tuto filmovou roli si načtete v režimu prosvětlovací stůl tlačítkem Import adresáře nebo snímku. Tímto úkonem označíte pracovní roli a ta je poté za nesena do databáze a u jednotlivých snímků dojde k vytvoření xmp souborů s popisem úprav.

Filmové pásy/role

Po načtení snímků je možné začít s úpravami a celkovou prací se snímkem. Snímek se otevře v režimu fotokomora dvojklikem na snímek a poté je možné s ním pracovat. Režim fotokomara se vyznačuje schovatelnými panely po všech stranách. Levý panel je určen pro informace o snímku, navigaci a historii provedených operací. V horní panel obsahuje nastavení a řazení/značkování snímků. Pravý panel je rozdělen do 6 kategorií (Aktivní/Oblíbené a poté ) a poté jednotlivých modulů. Moduly jsou pracovní nástroje, které operují nad snímkem.

Rozdělení podle kategorie

Cross-Processing

Nyní si ukážeme tvorbu jednoduchého efektu Cross-Processing dle. Základ spočívá v přípravě fotografie, tedy nastavení expozice, úrovně bílé barvy a základní křivka (vše se nachází v kategorii základ). Aktivujeme tedy modul expozice a zaškrtneme auto. Pokud se nám výsledek automatiky nelíbí, je možné využít ruční úpravy, popř použít prolínání vrstev. Obdobný postup aplikujeme na modul bílé barvy a základní křivka. Modul základní křivka by měl být již aktivován a pokud nalezl spárovaný fotoaparát, provedl už úpravu snímku.

Cross-Processing

Efektu samotného Cross-Processingu lze dosáhnout v DT moduly
  • tónová křivka (nastavení na střední kontrast),
  • mixér kanálů (stíny - barva #40BFBD azurová/modrá a světla žlutá/oranžová #DD9E22, vyvážení na 0,50% a stlačení/komprese 8-15% )
  • rozdělení tónů (jednotlivé barvy červená, modrá a zelená se nastaví na hodnotu 1 a zbytek sníží, hlavní modul pro úpravu)
Jednotlivé volby jsou přesně popsány na stránkách výše. Kompletní styl si můžete stáhnout zde.Tento styl je možné importovat do DT a prostudovat ho.

Historie - a tvorba/aplikování stylu

Styl se vytváří z aplikovaných modulů - štos a filtrů v části historie snímku v levém panelu. Zde je také možné styl aplikovat. Jednotlivé styly jsou poté přístupné i v režimu prosvětlovací stůl. Tyto styly poté výrazně urychlují práci a efektivitu programu. Při kliknutí na originál a následné aktivaci nějakého modulu, dojde k návratu na originál a aplikování nového modulu. Při kliknutí na zkrátit štos dojde k vymazání části historie dle umístění.

export snímku v dostačující kvalitě ve formátu jpg

Kliknutím na logo fotokomory nebo stisknutím tlačítka e se dostaneme zpátky do režimu prosvětlovací stůl, kde nyní připravené fotografie vyvoláme. Označíme danou fotografii a na pravé straně úplně dole modul Exportovat vybrané - soubor na disku popř jinou možnost. Nastavíme příslušné požadavky, typ souboru, kam a jak velké . No a tím je vše hotové daný snímek, se poté objeví v dané složce a s příslušnými změnami.

Tímto je celá úprava u konce. Těšíme se na pěkné nové snímky.
Comments