Blog‎ > ‎

Jak lze hledat inspiraci?

přidáno: 15. 11. 2011 13:21, autor: Zdeněk Dlauhý   [ aktualizováno 15. 11. 2011 13:21 ]
Dnešní článek bude trochu odlišný, půjde o takové zamyšlení na "zvláštní" způsoby návrhů a tvorby.
(Pokud s tímto článkem nebudete souhlasit není to problém. Možností výkladu je několik, hlavní nosnou částí článku je inspirace a navrhování, případně možnosti.)

Papíru je v dnešní společnosti plno
Obrázek generovaný jednoduchým návrhem. Množství papíru je zanedbatelné.

Pravděpodobně se s většinou shodneme, že základní myšlenkou pro získání inspirace bude asi vliv nových informací např. pro domácnost se může jednat o nějaký kamenný obchod. Pro návrh ložnice se může hodit sledovat "romantické" filmy a podobně. Ovšem co když chcete najít nějakou neotřelou myšlenku?

V současné době se hodně designérů/návrhářů/vývojářů uchyluje k využití CAD aplikací pro proto-typování a prvotní návrh. Pravděpodobný systém/tok práce - workflow u nich funguje asi nějak takto:

  • částečné studiu sortimentu a stavu na trhu
  • prvotní návrh požadavků a usměrnění myšlenek
  • definování požadavků a prvotní návrh
  • dokončení a dořešení

-> nebo  se také prostě ráno probudí a nápad jim "bliká" v hlavě.

Jak jsem zmínil na začátku, naším cílem, ale nebude návrh  již předurčených věcí, ale úplně nový návrh na čistém podkladě bez "žádných" bariér. Pro výtvarníky a grafiky tu existuje nádherná aplikace http://al.chemy.org/, která právě umožňuje vytvářet nové skici/obrazy na základě podkladů a různých předpřipravených tvarů a úpravou parametrů.
Hotové návrhy lze najít v http://al.chemy.org/gallery/.

Náš pracovní postup bude trošku odlišný. Využijeme možností automatické možnosti parametrizace renderingu a animací. Pod pojmem rendering si v této části nebudeme představovat tradiční vykreslení skříně či nějaké netradiční kuchyňské linky.

Nyní se  podíváme blíže na tu inspiraci, která bude pramenit jinde - tedy neobvyklou inspiraci např. využijeme zkušenosti jiného oboru při řešení naší situace. Nebo využijeme možnosti dnešních počítačů a přidáme random (náhodný) element. Tedy náhodný obsah, který lze nějakým způsobem ovládat. Kombinace tabulkového kalkulátoru s vizualizačním softwarem, vizualizační software případně programovací jazyk nám novou množinu dat dokáže zprostředkovat.

Tento náhodný obsah bude pro nás mít základní parametry, základní tvar a jednotlivé parametry budou poté aplikovat svůj transformační charakter na celkový výsledek obrazu. Jednou takovou základní možností je parametr noise (šum), který může ovlivnit jak celý tvar, tak i povrch, záleží pouze na množství/rozptylu.

Po úpravě parametrů. Dosáhli jsme zaoblení tvarů a celkově jemného vzhledu.

Stejný obrázek po aplikaci měnícího parametru, který umožní po renderingu zobrazit částečně jiný obraz. Tohoto způsobu, lze poté využít pro další a další návrhy, které nás poté můžou něčím zaujmout pro nějaké využití.

V následujícím článku, se podíváme blíže na některé možnosti těchto způsobu návrhu.

Comments