Blog‎ > ‎

OptimCabinet - Deník z vývoje IV verze Mini (Ps: Nový rok)

přidáno: 30. 12. 2011 13:26, autor: Zdeněk Dlauhý
Je to už několik týdnů co, se pokoušíme zavést lepší systém řízení výroby. V rámci této práce se nám podařilo připravit nástroj, který měl být určen k řízení stavu zakázek. Tedy udávat stav zakázky, zákazníka, informace a odhady spotřeby materiálu a sestavovat další důležité informace. Současně s tím by měl být k dispozici stav materiálu a skladu a základní možnosti oceňování práce.

A z těchto podkladů, vzešel nový člen rodiny OptimCabinetu - verze Mini. Systém práce je ve odlišný, cílem tohoto produktu je zkontrolovat dílce, materiál, ocenit a usnadnit přenos zakázky do výroby. Tedy neumí žádné pokročilé vlastnosti jako tvorba výkresové dokumentace, tvorba kusovníků  a pokročilou přípravu nabídky a kalkulaci.

Tato verze je určená hlavně pro truhláře zvyklé vyrábět podle svého a pouze chtějí přesnější výpočty a odhad ceny.


Zpracování zakázky z OptimCabinetu - ukázka výstupu, obsažené materiály a základní informace

Pokud si svojí práci chcete ujednotit, toto může být cesta pro vás. Mini umožňuje provádět základní kontrolu zadání dat, měnit rychle a efektivně materiály, provádět pravděpodobné výpočty spotřeby materiálu okamžitě i se spotřebou olepovacích pásků - hran. Jakmile jste s daty spokojeni, při zadání dat do systému dojde k okamžitému vygenerování viz  CSV souboru, který je správně vytvořen a obsahuje správné označení materiálů a pro vás připraví stejnou soupisku, podle které si poté můžete připravené dílce zkontrolovat. Dále soustředí na část správy zakázek, přípravy nákupních podkladů.

Kalkulace je tedy částečně nepřesná a závisí na množství dodaných podkladů. Nelze tedy z připravené ceny vyvozovat jakékoliv závěry. Jedná se o statistický odhad zatímco vyšší verze OptimCabinetu skutečně provádí výpočty nákladů, spotřeby materiálů, kování a dalších věcí. Naproti tomu, ale verze Mini umožňuje cílené upravování výsledků a záměrné zvyšování či snižování spotřeby, pokud předpokládáme nějaké změny či problematický materiál.

Základní pracovní část OptimCabinetu - Mini

Jeden z možných výstupů z OptimCabinetu Mini. Data pro tuto verzi jsou vygenerována z nejvyšší verze. Zde ale vidíme jednotlivé výpočty a můžeme dále provádět úpravy, přidávat dílce a nebo do posledního sloupce zapisovat některé další informace.Na závěr bych chtěl za celý tým z truhlárny poděkovat partnerům a zákazníkům za společný úspěšný rok 2011 a poprosit ke vstupu do roku 2012 s cílem dalšího zlepšení. Děkujeme.
Comments