Práva a soukromí

Datové zdroje (grafické, textové a jiné informační materiály) zveřejněné v rámci služby na www.dlauhy.cz podléhají autorským a ostatním právům provozovatele služby.

Další datové zdroje a struktury mohou podléhat právům ostatních společností a jednotlivců.

Služba se zříká odpovědnosti za možnou způsobenou škodu jiným subjektům. Veškeré zveřejněné zdroje jsou publikované tak jak jsou ("as is").  Služba si dále vyhrazuje právo na možné úpravy chodu a změny v materiálech.

Případné náměty a připomínky na zlepšení a úpravu zde publikovaných materiálů zasílejte na adresu info@dlauhy.cz.

Služba dále používá cookies pro vylepšování funkcí v kombinaci s Google Analytics. Cookies můžete odmítnout zákazem ukládání cookie ve svém prohlížeči a zákazem vykonávání JavaScript kódu na této doméně.

V případě vložení údajů do systému souhlasíte se zpracováním údajů službou a subjekty, které službu spravují a provozují. Údaje vložené do systému se respektují jako osobní a nakládá se nimi odpovědně.